Onderzoek naar biomarkers – Charlotte Teunissen

Onderzoek naar biomarkers – Charlotte Teunissen

Hoogleraar Neurochemie Charlotte Teunissen doet onderzoek naar biomarkers, stoffen in hersenvocht en bloed, die aangeven welke ziekteprocessen zich in de hersenen van iemand met MS afspelen. Een belangrijke biomarker voor MS is Neurofilament Light (NfL). NfL is een eiwit dat in zenuwuitlopers zit. Als dit eiwit in het bloed te meten is, betekent dit dat er hersenschade aanwezig is. We willen in de toekomst de NfL-waarde meten bij mensen vóór de start van een nieuwe behandeling en tijdens de behandeling. Na een half jaar of langer kan dan via een simpele tweede bloedmeting snel bepaald worden of het medicijn effect heeft op het verminderen van zenuwschade. In de toekomst wil Charlotte met biomarkers kunnen voorspellen of een bepaalde therapie bij effect zal hebben. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig.