Geleidelijke achteruitgang (progressie) van MS stoppen

Geleidelijke achteruitgang (progressie) van MS stoppen

Mensen met MS krijgen in de loop van de tijd steeds meer fysieke klachten, daarnaast krijgen ze vaak problemen met hun denkvermogen (cognitie). Beide kenmerken van MS hebben grote impact op de kwaliteit van leven. Vier jonge promovendi onderzoeken hoe de biologische processen, die een rol spelen bij de progressie van MS, beïnvloed kunnen worden. Daarnaast testen ze biomarkers op hun voorspellende waarde voor de progressie van MS. Voor het eerst wordt het effect van twee behandelingen op de ziekteprogressie onderzocht. De eerste is een behandeling met medicijnen en de andere een fysiek trainingsprogramma. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot meer kennis en daarmee een nieuwe stap richting het stoppen van de progressie van MS. De vier promovendi leggen allemaal hun eigen onderzoek uit in dit filmpje.

Steun ons onderzoek naar een wereld zond MS: www.zonderms.nl/doneer/

Bekijk filmpje hieronder:

Geleidelijke achteruitgang (progressie) van MS stoppen