Het MS Centrum Amsterdam

Het MS Centrum Amsterdam werft gelden via de Stichting VUmc Fonds, die een ANBI-status heeft.U kunt het onderzoek van het MS Centrum Amsterdam
op verschillende manieren steunen:

ONLINE DONEREN

Via dit formulier

 

OVERSCHRIJVING

Via een overschrijving op rek. NL46 INGB 0000 0048 18 ten name van VUmc Fonds. Onder vermelding van MS centrum.

 

PERIODIEKE SCHENKING

Dat is een schenking van een vast bedrag voor minimaal vijf jaar. Een periodieke schenking is zonder drempel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het VUmc Fonds kan u daarbij helpen.

 

LEGAAT OF ERFSTELLING

Dat legt u vast in uw testament, bij de notaris. Bij een legaat gaat het om een vast bedrag of percentage. Een erfstelling is een bepaald aandeel van de gehele erfenis.

 

Wij werken aan een wereld zonder MS. Helpt u mee?

Contact

bureaumscentrum@vumc.nl

020-4449088

Nieuwsbrief

 Schrijf u  in voor de digitale nieuwsbrief.

www.vumc.nl/mscentrumnieuwsbrief